Clicky

 راهنمای وبزی

همکاران

برای دسترسی به لیست همکاران به بخش پنل مدیریت> مشاهده همکاران مراجعه کنید. در این قسمت لیست تمام افرادی که به عنوان همکار تعریف کرده‌اید به همراه نقش آنها را مشاهده می‌کنید.