Clicky

 راهنمای وبزی

نحوه دریافت رمز عبور برای ورود همکار

پس از ایجاد همکار، فرد بایستی در سایت وبزی بر روی دکمه ورود کلیک کرده و بر روی دکمه فراموشی رمز کلیک کند.

در مرحله بعد شماره تماس را وارد کرده و بر روی دکمه درخواست رمز جدید کلیک کند تا رمز پیامک شود.