Clicky

 راهنمای وبزی

اضافه کردن همکار

برای افزودن همکار بایستی  به قسمت پنل مدیریت>مشاهده همکاران مراجعه کرده و  افزودن همکار جدید را کلیک کنید و شماره همکارتان  را وارد کرده و دسترسی مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی دکمه ادامه کلیک کنید.

در مرحله بعد دسترسی همکارتان را فعال کنید و بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.