Clicky

 راهنمای وبزی

انتخاب دوره پرداخت

مدت زمان اشتراک برای پکیج‌ها به صورت 1ساله و 2ساله می‌باشد که در پکیج یکساله به شما دامین به مدت1سال و برای پکیج 2ساله، دامین به مدت 5سال تعلق خواهد گرفت و از لحاظ صرفه جویی هزینه‌ها، پکیج دوساله مبلغ قابل توجهی را نسبت به پرداخت سالیانه کاهش می‌دهد.