Clicky

 راهنمای وبزی

اضافه کردن تصویر شاخص

هر متن وبلاگی میتواند شامل تصویری باشد که این تصویر اول به صورت اتوماتیک در قسمت تصویر شاخص قرار می‌گیرد که این تصویر را می‌توان حذف کرد و یا تغییر داد

کاربرد تصویر شاخص در صفحه بلاگ و در قسمت نوشته های اخیر، لیست نوشته‌ها و صفحه وبلاگ می‌باشد که به صورت تصویر کوچک در کنار عنوان متن شما قرار می‌گیرد.