Clicky

 راهنمای وبزی

دلایل اعمال نشدن SSL

دلیل اصلی اعمال نشدن ssl فعال نبودن دامین می‌باشد. بایستی بررسی کنید که دامین شما بر روی وبزی فعال می‌باشد و منقضی نشده است حتی در صورتی که از بین چند دامین ست شده یک دامین شما فعال نباشد SSL دامینتان فعال نخواهد شد.