Clicky

 راهنمای وبزی

غیر فعال کردن SSL

برای غیرفعال کردن ssl به پنل مدیریت> لیست دامین‌ها مراجعه کنید و بر روی دامین اصلی کلیک کنید و تنظیم به عنوان دامین اصلی را کلیک کنید.