Clicky

 راهنمای وبزی

حذف اسکرول از صفحه وب

گاهی پیش می آید که قسمتی برای اسکرول صفحه کنار سایت نمایش داده می شود. دلیلش آن است که در چیدمان سایت،‌ آیتم هایی را خارج از محدوده مشخص شده از عرض صفحه قرار دادید. برای رفع اسکرول بار باید آیتم ها را درون خط چین های عمودی قرار دهید. 

 

عکس ها و آیتم های تمام عرض همچین مشکلی را به وجود نمی آورند.