Clicky

 راهنمای وبزی

محدودیت تعداد ایمیل‌ها

تعداد وبمیل‌هایی که می‌توانید در پنل مدیریتتان ایجاد کنید به پکیج فعال شما ارتباط دارد.

نام پکیجتعداد ایمیل
سایت‌ساز
شرکتی5
تجاری10
سازمانینامحدود
ویژهنامحدود
فروشگاه‌ساز
فروشگاهی5
کسب و کار10
برندینگنامحدود
ویژهنامحدود