Clicky

 راهنمای وبزی

چطور روش های ارسال ایجاد کنم؟

برای ایجاد روش های ارسال محصولات ابتدا وارد پنل مدیریتی شده و سپس گزینه مدیریت فروشگاه را انتخاب کنید.

 

 

بعد از ورود با صفحه زیر مواجه می شوید. از منوی سمت راست گزینه تنظیمات را انتخاب کنید. سپس گزینه روش های ارسال را مشاهده کرده و انتخاب نمایید.

 

 

حالا وارد صفحه روش های ارسال می شوید.  با ورود به این صفحه برای ایجاد مناطق ارسالیتان ،  گزینه ی افزودن منطقه ارسال را بزنید.

 

 

برای ایجاد یک منطقه ابتدا نام منطقه ارسال را مشخص نمایید. این نام میتواند هرچیزی مثل درون شهری یا برون شهری باشد.

بعد از آن گزینه شهر ها را دارید که مقصد های شما هستند. وقتی روی افزودن مقصد کلیک میکنید نام استان ها برای شما به نمایش گذاشته میشود. هر استانی که مقصد شماست و شما به آنجا ارسال محصول دارید را انتخاب کنید.

 

 

بعد از انتخاب کردن هر استان روی اسم آن استان یک علامت برای تنطیمات بیشتر می آید. شما با کلیک بر روی آن میتوانید شهرهای آن استان را به عنوان مقصدتان انتخاب کنید در واقع هر شهری را که انتخاب نکرده باشید به این معنی است که ارسال محصول به آن شهر ندارید و البته تنها شهری که منطقه هایش را میتوانید مجزا به عنوان مقصد در نظر بگیرید تهران است. حالا شما خیلی راحت میتوانید با جزئیات مقصد های خود را تعیین کنید.

 

 

 بعد از انتخاب مقصد یک روش ارسال برای همان مقصد تعریف کنید. در قسمت حمل و نقل گزینه ی افزودن سرویس حمل و نقل جدید را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه یک صفحه ای به نام اطلاعات سرویس حمل و نقل برای شما باز می شود.

 

 

در صفحه اطلاعات سرویس حمل و نقل برای شما ۴ مدل روش ارسال در نظر گرفته شده است.

روش اول ارسال رایگان است. در این روش ابتدا باید یک نام، سپس یک عکس برای این روش انتخاب کنید. در مرحله بعدی شما باید زمان تحویل محصول را تعیین کنید. در انتها دو گزینه وجود دارد: گزینه اول برای دریافت حضوری سفارش است که هزینه حمل آنها رایگان می شود و گزینه دوم تعیین حداکثر وزن برای این سرویس است به این معنی که تا حداکثر وزن مشخصی روش ارسال به صورت رایگان محاسبه می شود.

روش ارسال دوم(‌ نرخ ثابت) :در این روش شما میتوانید برای ارسال سفارشات یک نرخ ثابتی را تعیین کنید. در انتها برای شما گزینه هایی برای تنظیمات بیشتر فراهم کرده ایم. میتوانید تعیین کنید که ارزش سفارشاتی که از یک مقدار بیشتر هستند ارسالشان رایگان باشد. یا مثل روش ارسال قبلی یک حداکثر وزنی برای روش ارسالتان تعیین کنید.

روش ارسال سوم ( نرخ بر حسب وزن) : در این روش  تمامی مرحله های روش های قبلی را شامل میشود. تفاوتی که این روش دارد گزینه ی  محدوده ی وزن است. در این روش ارسال سفارشات هر وزنی داشته باشند هزینه ی ارسالشان باهم متفاوت است زیرا شما میتوانید برای هر محدوده وزن سفارشات یک قیمت متفاوت قرار دهید.

روش ارسال چهارم ( نرخ بر حسب قیمت) : در این روش نرخ ارسال محصولات با توجه به ارزش سفارش قابل تغییر است. یعنی این که شما این قابلیت را دارید که برای هر سفارش با ارزش های متفاوت یک نرخ متفاوتی قرار دهید .در این روش گزینه ی محدوده قیمت برای شما می  آید که میتوانید محدوده ارزش سفارشات را تعیین و برای هر یک نرخی را قرار دهید.

در انتها بعد از این که روش ارسالتان را تعیین کردید، باید دکمه ی ذخیره  را بزنید که روش های ارسالی تعریف شده توسط خودتان در فروشگاه ذخیره شود.