Clicky

 راهنمای وبزی

بازگشت به آدرس موقت

در برخی موارد که دامین فعال در لیست دامین‌های‌تان دارید و نیاز دارید که مدتی بدون دامین سایتتان را بررسی یا تست نمایید، به قسمت پنل مدیریت> لیست دامین‌ها مراجعه کنید و تمامی دامین‌های فعالتان را حذف کنید.