Clicky

 راهنمای وبزی

چطور فرم تماس بسازم؟

 

در این قسمت شما می توانید فرم تماس خود را به سایت خودتان اضافه کنید. فرم های تماس پیش فرضی در این قسمت وجود دارد که شما به دلخواه می توانید از آنها استفاده کنید.

بعد از انتخاب هر فرم تماسی با این تصویر روبرو می شوید. چهار گزینه مختلف وجود دارد که به توضیح هرکدام می پردازیم.

 تنظیم ایمیل:

در اولین اقدام ایمیل یا ایمیل های خود را وارد کنید تا هر کاربری فرم تماس سایت شما را پر کرد برای شما ارسال شود. (نسبت به انتخاب پنل تعداد ایمیل هایی ک می توانید اضافه کنید تفاوت دارد) در ادامه پیغام های فرم تماس را پر کنید. (این فیلد ها از قبل و بصورت پیش فرض پر شده اند ولی نسبت به سلیقه و خلاقیت خودتان می توانید این فیلد ها تغییر دهید.)

 

سفارشی سازی:

کاملا مشابه سفارشی سازی باکس با این تفاوت که سفارشی سازی دکمه نیز وجود دارد.

برای سفارشی سازی این قسمت به سفارشی سازی دکمه مراجعه شود.