Clicky

 راهنمای وبزی

چطور از شکل و آیکون استفاده کنم؟

 

بعد از انتخاب یکی از شکل ها با چهار گزینه مختلف روبرو می شوید.

طراحی شکل:

با انتخاب این گزینه مانند قبل می توانید شکل مورد نظر خود را تغییرداده و یا از اشکل طراحی شده خود استفاده نمایید.

 سفارشی سازی شکل:

سفارشی سازی شکل برخلاف دیگرسفارشی سازی ها بعلت نوع محتوا با دیگر محتواها تفاوت دارد. در این قسمت شما می توانید رنگ پس زمینه شکل را تغییر دهید. رنگ کادر و البته اندازه کادر مورد نظر خود را نیز تغییر دهید. با انتخاب این گزینه مانند قبل می توانید شکل مورد نظر خود را تغییرداده و یا از اشکل طراحی شده خود استفاده نمایید.

 

لینک:

گزینه لینک برای لینک کردن محتوابه صفحات دیگروالبته موقعیت های مختلف همین صفحه.

 

انیمیشن:

گزینه انیمیشن  به این صفحه مراجعه شود.