Clicky

 راهنمای وبزی

چطور با تنظیمات گالری کار کنم؟

 

 طراحی گالری:

در این قسمت شما می توانید گرید خود را تغییر دهید با انتخاب گرید های پیش فرض دیگر و یا با داشتن گرید طراحی خودتان از آن گرید استفاده نمایید.

 سفارشی سازی:

تمام گزینه های سفارشی سازی گالری گرید مانند سفارشی سازی باکس است. به قسمت سفارشی سازی باکس مراجعه شود.

 افکت ها:

بعد از انتخاب این گزینه شما می توانید باکس روبرو را مشاهده فرمایید. با حرکت موس بر روی هریک از آفتاب گردان ها، افکت مورد نظر را مشاهده کرده و در صورت تمایل انتخاب می نمایید.

این گزینه جلوه بسیار زیبایی به عکس ها و متن های مربوط به عکس و گالری شما می بخشد.

 تنظیمات:

در قسمت تنظیمات شما می توانید چیدمان گالری خود را طبق نیازتان تغییر دهید.در این قسمت شما میتوانید تعدادستون ها راکم یا زیاد کنید همچنین فاصله بین عکس ها درگالری گریدرا مشخص نمایید. چگونگی تغییراندازه دارای دوگزینه مختلف است بعنوان های "برش تصویر" و "بسط دادن".

باانتخاب برش تصویر،عکس شما طبق سایز بندی برش می خورد. با انتخاب بسط دادن عکس شما طبق سایز بندی تغییر سایز می دهد.هردوگزینه برای مرتب سازی بیشتروبهتراستفاده میشود.