Clicky

 راهنمای وبزی

چطور اسلایدر یا گالری اضافه کنم؟

یکی دیگر از گزینه های افزودن گزینه "گالری" است، که به دو قسمت "گرید" و "اسلایدر" تقسیم می شود. در بسیاری از گزینه ها شبیه به یکدیگر هستند و هرکدام ویژگی های مختص به خود را نیز دارند. در جلوتر هر دو قسمت کامل توضیح داده می شود. در این قسمت اشکال مختلف گاری را می توانید مشاهده  و استفاده نمایید. البته در قسمت های تنظیمات می توانید گالری مورد نظر خود را بسازید.

 

بعد از انتخاب یکی از مدل گرید ها با پنج گزینه مختلف مواجه می شوید.

تغییر تصاویر:

اولین گزینه "تغییر تصاویر" است، شما ازین طریق می توانید عکس های خود را تغییر داده و طبق سلیقه خود در گرید بچینی درقسمت اطلاعات عکس می توانید هرمحتوایی به عکس هایتان  نسبت دهید، و در صورت تمایل عکس ها را به صفحه دیگر لینک نمایید.

*در قسمت توصیف عکس، عکس رادر یک کلمه  یا جمله کوتاه توضیح دهید، هم برای دسترسی  بهتر و البته درصورتی که عکس اجرا نشود از

طریق توضیح کاربر شما متوجه عکس خواهد  شد.*