Clicky

 راهنمای وبزی

چطور به سایت دکمه اضافه کنم؟

 

با انتخاب این گزینه شما شاهد انواع و اقسام دکمه ها در طرح های مختلف  هستید.با انتخاب هرکدام ازین دکمه ها میتوانید طرح و شکل آنهاراتغییر داده وجزودکمه های خودتان ذخیره شود.در ادامه توضیح داده می شود.

 

بعد از انتخاب یکی از دکمه ها همانگونه ک مشاهده میکنید یک قسمت تنظیمات دکمه باز میشود. شما متنی ک دکمه نشان دهد را طبق نیاز خود تغییر می دهید و جایی ک میخواهید لینک شود را هم  مشخص نمایید.

 

 سفارشی سازی دکمه:

در این قسمت همه گزینه ها مانند سفارشی سازی باکس عمل میکند. ولی یک قسمت متن دارد که ازین طریق میتوانید متن  داخل دکمه ها را طبق گزینه های داده شده تغییر دهید.

*در قسمت هاور همه ی تنظیمات به شکل عادی است و اگر زمانیکه موس بر روی دکمه ها میرود خواستید.

تغییری رخ دهد از قسمت هاور تنظیمات دکمه را به دلخواه خودتان تغییر دهید.