Clicky

 راهنمای وبزی

چطور با تنظیمات باکس کار کنیم؟

 

 طراحی باکس :

در این قسمت شما می توانید از باکس هایی که طراحی نموده اید یا  باکس های پیش فرض استفاده نمایید و یا با انتخاب گزینه سفارشی سازی  باکس مورد نظر خودتان را طراحی کنید.

 سفارش سازی باکس :

برای انتخاب این گزینه میتوانید از طراحی باکس و یا کلیک بر روی شکل قطره استفاده نمایید. در سفارشی سازی چهار عمل میتوانیم انجام دهیم:

 

1- رنگ آمیزی:

رنگ پس زمینه باکس را از این قسمت تغییر میدهیم.

 2- کادر:

نوع کادر را ازبین خط ساده نقطه نقطه، و دولایه انتخاب میکنیم. اندازه و رنگ کادر را در گزینه بعدی تغییر میدهیم.

3-گوشه:

گوشه های باکس را ازین طریق میتوانیم گرد تر کنیم.

4-سایه:

سایه اضافه کنید. ابتدا سایه را فعال کنید. سپس از گزینه زاویه،رنگ فاصله، اندازه، پراکندگی و درونی استفاده کنید.

*گزینه های سفارشی سازی در همه محتواها یکی است بغیر از بعضی از آنها که برای هرکدام توضیح خاص خود را در قسمت خودشان داده ایم.*