Clicky

 راهنمای وبزی

چطور میشه سایز عکس رو تعیین کرد؟

 

 تنظیمات عکس :

در این قسمت علاوه بر تغییر عکس و افزودن لینک میتوانید اندازه  اندازه عکس و چگونگی تغییر عکس را مشخص کنید. برای عکس متنی نویسید تا گوگل راحت تر شما را بیابد. و البته می توانید عنوان عکس را هم مشخص نمایید.