Clicky

 راهنمای وبزی

چطور روی محتوا انیمیشن بذارم؟

 انیمیشن

این گزینه  برای اغلب محتواهای شما وجود دارد. با حرکت موس بر روی هر یک از "توپ" ها انیمیشن های مختلف را می توانید مشاهده  و درصورت تمایل انتخاب نمایید. (اولین توپ که خط قرمز بر رویش کشیده شده به معنی غیرفعال بودن انیمیشن برای آن محتوا است) بعد از انتخاب، دو گزینه پیش روی شماست. "انیمیشن چگونه آغاز شود؟" هنگام اسکرول یعنی  زمانیکه کاربر اسکرول کرده و صفحه را بالا پایین میکند انیمیشن اجرا میشود. هنگام هاور یعنی زمانیکه کاربر با موس بر روی آن محتوا می رود انیمیشن اجرا می شود.

مدت زمان انیمیشن

در این قسمت شما می توانید مدت زمان اجرای انیمیشن مورد نظر خود را مشخص نمایید. گزینه تاخیر به معنی این است که بعد از چه مدت شروع به اجرا نماید. گزینه مدت زمان به معنی کل مدتی است که انیمیشن اجرا می شود.

*گزینه انیمیشن برای اغلب محتوا ها وجود دارد. طرز استفاده و نوع کار برای همه محتواها یکی است و از طریق گفته شده می توانید اجراهای زیبایی برای عکس، متن و هر محتوایی در سایت خودتان داشته باشید.*