Clicky

 راهنمای وبزی

چطور از جعبه ابزار وبزی استفاده کنم؟

شکل مقابل جعبه ابزار برنامه وبزی است.

        سه گزینه اول حذف(delete)، چسباندن(paste)، و کپی(copy)

چهار گزینه بعدی (نسبت به محتواهای مختلف بر روی یکدیگر)

         انتقال ب جلو، انتقال به عقب، انتقال به اول، انتقال به آخر

انتقال لایه ها به جلو یا پشت لایه های دیگر

در صورت قرار گرفتن چند محتوا روی یک دیگر توسط این قسمت می شود تعیین کرد کدام یک بالاتر از دیگری قرار بگیرد.

 

 

شش گزینه بعدی برای تراز بندی ها به مکان های درست و مشخص است:

          تراز کردن به سمت راست، تراز کردن به سمت وسط، تراز کردن به سمت چپ

تراز کردن به سمت پایین، تراز کردن به سمت میانه، تراز کردن به سمت بالا

این تراز بندی ها طبق بخش بندی ها انجام میگیرد.

در صورتی که چند محتوی در صفحه قرار دارد که قصد دارید فاصله انها از یک دیگیر یکسان کنید.

دو گزینه بعدی مربوط به توزیع های افقی و عمودی است. میتوانید چند محتوا را با یکدیگر انتخاب نموده و با انتخاب این گزینه ها طبق نیاز سایتتان توزیع را انجام داده و به مرتب سازی سایت خود کمک کنید.

توزیع عمودی، توزیع افقی

 

سه گزینه بعدی برای هم اندازی سازی محتوای شما با یکدیگر است. میتوانید چند محتوا را انتخاب کرده و با استفاده ازین سه گزینه از نظر فقط عرضی، طولی و یا هردو هم اندازه کنید.

هم اندازه کردن عرض، هم اندازه کردن اندازه، هم اندازه کردن طول

 

در آخر دو قسمت اندازه و موقعیت وجود دارد. همانطور که پیداست هر محتوایی را انتخاب کنید اندازه و موقعیت آن را میتوانید در اینجا مشاهده نموده و تغییر دهید.

*بعد از انتخاب کردن یک محتوا برای تغییر موقعیت آن ها میتوانید بصورت دستی و البته از طریق گزینه موقعیت در جعبه ابزار عمل کنید.

اگر بعد از انتخاب یک محتوا در قسمت "بالا" بعنوان مثال +=2 را وارد کنید محتوا اندازه 2پیکسل به سمت بالا حرکت میکند. -=2 به سمت پایین. در قسمت "چپ" این روش عملی است فقط بجای بالا و پایین چپ و راست تغییر میکند.*