Clicky

 راهنمای وبزی

چطور با ویرایشگر قالب کار کنم؟

بعد از انتخاب گزینه ویرایشگر قالب که در قسمت پنل مدیریتی توضیح داده شد با صفحه زیر مواجه می شوید.

در این قسمت تمام گزینه های موجود برای کار با ویرایشگر قالب را توضیح میدهیم.

 

ابزار های منو بالا:

 

صفحات:

در قسمت بالای ویراشگر یک منو چند آیتمی وجود دارد  که گزینه اول آن صفحات است و شما با باز کردن این گزینه همه صفحاتی که میخواهید در یک وب سایت داشته باشید یا دارید را ساخته و مشاهده می کنید.

 گزینه افزودن صفحه جدید(برای لینک کردن گزینه های وب سایت شما به صفحات دیگر)

بعد از انتخاب گزینه افزودن صفحه از شما نام صفحه جدید را میخواهد.

 

ابزار:

در این قسمت اولین گزینه جعبه ابزار هست که بعد از ابزار  به توضیح آن میپردازیم فقط ازین قسمت میتوانیم آن را فعال و یا غیرفعال نماییم.

خطوط راهنما، خطوط نقطه چین مانندی هستند که طبق سایزبندی مشخصی از یکدیگر قرار گرفته اند و به شما در جایگذاری  محتوا درجای مناسب تر کمک میکند. بعد از استفاده ازین خطوط میتوانید آن را غیر فعال کرده و مکان محتوا را بعنوان کاربر مشاهده نمایید. خطوط راهنما تشکیل شده از گرید و خطکش است.

هم ترازی با اشیاء، همان طور که از کلمه مشخص است با فعال کردن این گزینه شیء های مختلف را میتوانید طبق مکان یکدیگر باهم یکی بچینید.

خط کش، شامل یک خط کش بالای صفحه است و گرید شامل خطوط نقطه چین داخل صفحه. 

طبق نیاز خود می توانید این گزینه ها را فعال و یا غیر فعال نمایید.*