Clicky

تغییر محل آیتم ها

یکی از راه هایی که می توانید محل آیتمی را در صفحه ویرایشگر مشخص کنید، تعیین مقدار فاصله از بالا و چپ ، ‌در قسمت "موقعیت" در جعبه ابزار است. اگر مقدار ۰ را برای چپ در نظر بگیرید، آیتم شما در گوشه چپ صفحه قرار می گیرد. با افزایش مقدار، از سمت چپ صفحه فاصله می گیرد و به سمت راست می رود. فاصله از بالا هم همینطور است. …
ادامه مطلب