Clicky

حدود و محدودیت سایت

عرضی که برای طراحی سایت در ویرایشگر در نظر گرفته شده ۱۱۷۰ پیکسل است. اگر سایت شما ار این محدوده عرض بیشتری را در بر بگیرد، در تبلت و موبایل نمایش خوبی نخواهد داشت. توصیه می شود اگر آیتم را خارج از عرض تعیین شده قرار می دهید، این آیتم ها جنبه تزیینی داشته باشند و از مطالب اصلی صفحه نباشد.
ادامه مطلب

حذف اسکرول از صفحه وب

گاهی پیش می آید که قسمتی برای اسکرول صفحه کنار سایت نمایش داده می شود. دلیلش آن است که در چیدمان سایت،‌ آیتم هایی را خارج از محدوده مشخص شده از عرض صفحه قرار دادید. برای رفع اسکرول بار باید آیتم ها را درون خط چین های عمودی قرار دهید.    عکس ها و آیتم های تمام عرض همچین مشکلی را به وجود نمی آورند.
ادامه مطلب