Clicky

چطور فرم تماس بسازم؟

  در این قسمت شما می توانید فرم تماس خود را به سایت خودتان اضافه کنید. فرم های تماس پیش فرضی در این قسمت وجود دارد که شما به دلخواه می توانید از آنها استفاده کنید. بعد از انتخاب هر فرم تماسی با این تصویر روبرو می شوید. چهار گزینه مختلف وجود دارد که به توضیح هرکدام می پردازیم.  تنظیم ایمیل: در اولین اقدام ایمیل یا ایمیل های خود را وارد کنید تا هر کاربری فرم …
ادامه مطلب