Clicky

افزودن ویدیو به صفحه

مانند همه آیتم های دیگر می توانید ویدیو هم به صفحه وب سایت خود اضافه کنید: کلیک روی گزینه «افزودن» از منو سمت راست --> انتخاب تب «رسانه»---> انتخاب گزینه «ویدیو های من» ---> انتخاب ویدیو از گزینه های موجود در صفحه یا بارگذاری ویدیو با زدن دکمه «بارگذاری ویدیوها» ---> انتخاب ویدیو ---> زدن دکمه «اعمال»       
ادامه مطلب

افزودن ویدیو به صفحه

مانند همه آیتم های دیگر می توانید ویدیو هم به صفحه وب سایت خود اضافه کنید: کلیک روی گزینه «افزودن» از منو سمت راست --> انتخاب تب «رسانه»---> انتخاب گزینه «ویدیو های من» ---> انتخاب ویدیو از گزینه های موجود در صفحه یا بارگذاری ویدیو با زدن دکمه «بارگذاری ویدیوها» ---> انتخاب ویدیو ---> زدن دکمه «اعمال»       
ادامه مطلب

افزودن ویدیو از آپارات

شما می توانید ویدیو هایی را از آپارات به سایت خود وارد کنید. به همان روش وارد کردن ویدیوهای خودتان :‌   کلیک روی گزینه «افزودن» از منو سمت راست  ---> انتخاب تب «رسانه»  ---> انتخاب گزینه «ویدیو های آپارات»  ---> روی باکس ویدیو که ظاهر می شود کلیک کنید  ---> روی تغییر ویدیو کلیک کنید  --->  در قسمت «آدرس ویدیو چیست؟‌» آدرس ویدیو مورد نظر در آپارات را وارد کنید.   
ادامه مطلب