Clicky

لینک کردن دکمه به صفحه

معمولا کار دکمه ها این است که که کاربر را به صفحه یا آدرسی دیگر لینک کند. در این آموزش به نحوه لینک دادن یک دکمه به صفحه می پردازیم. همان طور که در آموزش اضافه کردن لینک به صفحه گفته شد.   انتخاب دکمه ---> زدن دکمه لینک ---> انتخاب صفحه ای که می خواهید دکمه به آن لینک شود.
ادامه مطلب

لینک دادن دکمه به آدرس خارجی

لینک دادن دکمه به آدرس خارجی برای زمانی به کار می رود که شما بخواهید کاربر با کلیک روی آن دکمه به صفحه ای خارج از سایت فعلی برود.  طبق تصویر زیر :   وارد کردن دکمه به صفحه  --->  کلیک روی علامت لینک می توانید  --->  انتخاب گزینه «آدرس وب سایت»  --->  آدرس مورد نظر را در قسمت «آدرس مورد نظر چیست؟» وارد کنید.     در این صفحه  …
ادامه مطلب

شخصی سازی حالت معمولی و هاور دکمه

شما می توانید دکمه را در حالی عادی و برای زمانی که موس روی آن قرار می گیرد (هاور) شخصی سازی کنید. برای این کار :   دکمه مورد نظر را انتخاب کنید ---> روی گزینه «سفارشی سازی» کلیک کنید ---> در صفحه ای که باز می شود با انتخاب حالت عادی و هاور  می توانید مشخصات ظاهری آن ها را تغییر دهید.   در حالت عادی : رنگ دکمه از …
ادامه مطلب