Clicky

چطور از جعبه ابزار وبزی استفاده کنم؟

شکل مقابل جعبه ابزار برنامه وبزی است.         سه گزینه اول حذف(delete)، چسباندن(paste)، و کپی(copy) چهار گزینه بعدی (نسبت به محتواهای مختلف بر روی یکدیگر)          انتقال ب جلو، انتقال به عقب، انتقال به اول، انتقال به آخر انتقال لایه ها به جلو یا پشت لایه های دیگر در صورت قرار گرفتن چند محتوا روی یک دیگر توسط این قسمت می شود تعیین کرد کدام یک بالاتر از دیگری قرار …
ادامه مطلب