Clicky

قرار دادن تصویر پس زمینه

قرار دادن تصویر پس زمینه روی بخش خاصی ، می توانید به شکل زیر عمل کنید. می توانید از عکس های موجود استفاده کنید و یا خودتان عکسی را از کامپیوتر تان وارد کنید.    راست کلیک روی بخش مورد نظر ---> انتخاب گزینه «تغییر تصویر پس زمینه بخش» ----> زدن دکمه «تغییر عکس» ---> بارگذاری عکس ---> انتخاب عکس مورد نظر از هر قسمت از کامپیوتر ---> انتخاب عکس …
ادامه مطلب