Clicky

سازماندهی آیتم ها

در ویرایشگر ممکن است از چند آیتم به صورت لایه ای استفاده کنید. لایه های روی هم. به راحتی می توانید این لایه ها را مدیریت کنید و ترتیب آن ها تعیین کنید.       برای قرار دادن دو آیتم روی هم، لازم است آیتمی که می خواهید در لایه بالایی قرار داشته باشد را انتخاب کنید و با زدن این دکمه آن را روی لایه دیگر قرار دهید. …
ادامه مطلب