Clicky

تغییر موقعیت و مقیاس تصویر پس زمینه

شما می توانید به راحتی تعیین کنید که تصویر پس زمینه تان چه مقیاس و موقعیتی در صفحه داشته باشد. اگر هنوز تصویری برای پس زمینه قرار نداده اید، طبق آموزش قرار دادن تصویر پس زمینه  پیش بروید. در صفحه ای که برای تغییر عکس نمایان می شود می توانید نوع اسکرول را مشخص کنید.    هیچ هیچ افکتی برای اسکرول در نظر گرفته نمی شود.    ثابت با اسکرول صفحه …
ادامه مطلب