Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

چیدمان لیست بلاگ

برای تغییر در چیدمان لیست بلاگ بایستی:

بر روی لیست بلاگ کلیک کنید.

بر روی دکمه چیدمان  کلیک کنید.

از بخش چیدمان را انتخاب کنید میتوانید مشخص کنید که تصویر و متن به چه صورت قرار گیرد.

از بخش ستون ها میتوانید مشخص کنید که تعداد ستون های لیست به چه تعداد باشد.

از بخش هم ترازی میتوانید مشخص کنید که به صورت راست به چپ یا چپ به راست تراز شود.

از بخش متن به چه صورتی تراز شود؟ میتوانید مشخص کنید که متن به صورت راست چین، وسط چین یا چپ چین شود.

از بخش فاصله بین نوشته ها میتوانید فاصله بین متن های لیست بلاگ را مشخص کنید.

عکس

از بخش عکس چگونه تغییر اندازه داده شود میتوانید مشخص کنید که تصویر به صورت عادی (با رعایت تناسب عرض و ارتفاع تصویر) در همان اندازه کادر تصویر نمایش داده شود یا  به اندازه کادر تصویر بسط داده شود یا به صورت خودکار ارتفاع مناسب برای تصویر تنظیم شود.

در بخش آخر هم میتوان عرض و ارتفاع تصویر را به صورت دستی مشخص کرد.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما