Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

اضافه کردن لینک به نوشته‌های وبلاگ

برای افزودن لینک به بخشی از نوشته بلاگی‌تان متن مورد نظرتان را انتخاب کنید و بر روی آیکون  کلیک کنید و لینک مورد نظر را اعمال کنید.

انواع لینک:

  • URL: آیتم شما به صفحه‌ای در سایت دیگر لینک می‌شود.
  • لنگر در همین صفحه: متن انتخاب شده را پس از ایجاد لنگر (نشانه‌گذاری در متن وبلاگ) به لنگر مورد نظر لینک کنید.
  • پست الکترونیک: این آیتم به کاربر امکان ارسال ایمیل به ایمیل انتخابی شما را می‌دهد.
  • شماره تلفن: این آیتم به کاربر امکان تماس با شماره انتخابی شما را می‌دهد.

ایجاد لنگر در نوشته بلاگی:

برای ایجاد لنگر در متن در هر جایی که قصد ایجاد لنگر را دارید انتخاب کنید

بر روی آیکون  کلیک کنید

نام لنگر را مطابق با موضوع آن انتخاب کنید

متنی که می‌خواهیم لنگر به آن ارجاع داده شود را انتخاب می‌کنیم و از قسمت نوع پیوند، لنگر در همین صفحه را انتخاب می کنیم و نام لنگر را انتخاب می‌کنیم.

 

 

 

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما