Clicky

 راهنمای وبزی

تغییر کلمه عبور

برای تغییر کلمه عبورتان وارد از سایت وبزی بر روی دکمه ورود کلیک کنید و پس از ورود به پنل کاربریتان بر روی آیکون  کلیک کنید و بر روی گزینه تغییر کلمه عبور کلیک کنید و رمز انتخابی‌تان را اعمال کنید.