Clicky

 راهنمای وبزی

اتصال وبلاگ به RSS

برای اتصال وبلاگتان به RSS بایستی لینک زیر را در زبانه‌ای (tab) جدید باز کنید.

https://yoursite.ir/blog/feed/

به جای دامین yoursite.ir نام دامین خود را وارد کنید.

و آدرس ایجاد شده را کپی کرده و در سرویس دهنده‌ی RSS خود وارد کنید.