Clicky

 راهنمای وبزی

افزودن فایل به نوشته وبلاگی

برای اضافه کردن فایل به نوشته بلاگی خود بایستی:

به پنل مدیریت-> مدیریت وبلاگ-> نوشته‌ها 

وارد نوشته مورد نظر شوید و بر روی دکمه افزودن فایل کلیک کنید.

فایل موردنظر را آپلود کنید.

با دوبار کلیک بر روی لینک ایجاد شده برای فایل می‌توانید متن نمایش داده شده به کاربر را تغییر دهید.