Clicky

 راهنمای وبزی

آشنایی با پیش‌نویس و نحوه کار با آن

زمانی که در حال ویرایش یک متن می‌باشید در زمان دیگری قصد انتشار آن را دارید آن را به صورت پیش نویس ذخیره کنید و هر زمانی که تمایل داشتید آن را انتشار دهید.

برای ذخیره متن به صورت پیش نویس بایستی:

به پنل مدیریت-> مدیریت وبلاگ مراجعه کنید

متن خود را ایجاد کنید

بر روی دکمه ذخیره به صورت پیش‌نویس کلیک کنید

زمانی که متن موجود را ویرایش کردید و قصد دارید که به عنوان پیش‌نویس ذخیره شود بر روی دکمه بازگشت به پیش‌نویس کلیک کنید.