Clicky

 راهنمای وبزی

سفارشی سازی منو

برای سفارشی سازی منو سایت پس از  انتخاب منو : 

 

با کلیک روی گزینه «طراحی منو» می توانید  --->  طرح منو را تغییر دهید ---> با کلیک روی دکمه «سفارشی سازی»  صفحه ای برای شخصی سازی منو باز می شود.

 

در این صفحه برای حالت های عادی ، هاور و کلیک می توانید تنظیماتی را اعمال کنید : 

تنظیمات حالت عادی:

 

  • رنگ زمینه منو و زیر منو
  • کادر دور منو ، اندازه ضخامت  و رنگ کادر
  • میزان انحنای گوشه های منو و زیر منو 
  • سایه، میزان پراکندگی، رنگ سایه و ...
  • رنگ قلم، اندازه و نوع آن در منو و زیر منو
  • فاصله آیتم های منو از هم 

 

 

در حالت هاور و کلیک هم تعدادی از این آپشن ها  وجود دارد.