Clicky

 راهنمای وبزی

ارسال فاکتور فروش برای مشتری

 یکی از راه های جلب رضایت مشتریان ارسال فاکتور فروش برای آن ها است.

در فروشگاه وبزی می توانید بعد از تکمیل سفارش  می توانید با زدن دکمه مربوط به فاکتور، فاکتور دریافتی را برای مشتری ارسال کنید.

تصویر زیر نمونه فاکتور فروش است.