Clicky

 راهنمای وبزی

تنظیمات فروشگاه

می توانید برای محصولات فروشگاه تان افکت در نظر بگیرید.

 

روی فروشگاه کلیک کنید  --->  گزینه «تنظیمات فروشگاه» را انتخاب کنید  --->  در این صفحه انواع انیمیشن ها برای محصولات وجود دارد که با بردن موس روی آن ها انجام می شود. 

انواع افکت ها : 

تعویض : در صورتی که بیش از یک تصویر برای محصوا در نظر گرفته باشید ، با این افکت با بردن موس روی محصول، عکس دیگر آن نمایش داده می شود. 

بزرگنمایی : با بردن موس روی تصویر، عکس کمی بزرگ می شود. 

کادر :  با بردن موس روی تصویر، کادری دور عکس قرار می گیرد.

کاور : با بردن موس روی تصویر، کاور رنگی روی تصویر قرار می گیرد.