Clicky

 راهنمای وبزی

افزودن فروشگاه به صفحه

پس از اینکه فروشگاه را ساختید می توانید آن را به صفحه ویرایشگر اضافه کنید. 

برای این کار می بایست از منو سمت راست روی گزینه «فروشگاه» کلیک کنید تا فروشگاه شما در صفحه نمایش داده شود.