Clicky

 راهنمای وبزی

حذف یک صفحه

در صورت نیاز می توانید صفحه ای را حذف کنید. به روش زیر : 

 

در منو بالای صفحه روی «صفحات» کلیک کنید  ---> روی سه نقطه سمت چپ صفحه مربوطه کلیک کنید   --->  گزینه «حذف کردن»