Clicky

 راهنمای وبزی

ترسیم خط در صفحه

در ویرایشگر وبزی برای ترسیم خط ،‌ می توانید از این ترفند استفاده کنید : 

یک باکس در صفحه وارد کنید و بعد میزان ارتفاع آن را به اندازه ضخامت خط مورد نظر تغییر دهید. در این حالت شما یک خط دارید در صفحه که می توانید طول و ضخامت آن را تعیین کنید.