Clicky

 راهنمای وبزی

تغییر فریم عکس ها

پس از قرار دادن عکس مورد نظر ، می توانید فریم آن را تغییر دهید. برای این کار :

 

روی عکس راست کلیک کنید ---> انتخاب گزینه «تغییر فریم عکس» ---> انتخاب یکی از فریم های نمایش داده شده